أولويات الأوقاف الاهتمام التوثيق الوزارة بالتراث دأرضوان رضوان زيارة سلم على لدائرة والمخطوطات والمكتبات وزير

سلم Flickr Hive Mind Users: wakfpress (more)  Preferences 
 Favorites   Groups   Interestingness   Recent   Tags   Text   User   Year   Advanced 
 Recent   Interesting   Timeline 

Welcome to Flickr Hive Mind, almost certainly the best search engine for photography on the web. If you are a Flickr user and Log into Flickr you will be able to see your private photos, as well as larger thumbnails. Hivemind: http://flickrhivemind.net/Tags/سلم/Timeline Hits: 216 Pages: 5 Flickr Hive Mind is a data mining tool for the Flickr photography database. Where do these thumbnails come from? How are the photos licensed?
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:outdoor=0666
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:outdoor=0669
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:outdoor=0514
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:car=0527 vision:outdoor=0784
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:car=0521
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:text=0575
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:mountain=0769 vision:clouds=071 vision:car=0686 vision:sky=0797
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=07
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=0789 vision:car=0598
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=0863
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0562 vision:car=0644
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0502
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:car=051 vision:outdoor=0725
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0607
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0581 vision:car=0529
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=0597 vision:car=0662
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=0837
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0742 vision:outdoor=0564
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0653
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0616
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0647 vision:car=0594
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0825 vision:outdoor=0504 vision:car=0685
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:mountain=0731 vision:sky=0708
  ..   (wakfpress) Tags:
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:car=0555 vision:outdoor=0546
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:sunset=055 vision:text=0611 vision:car=0761 vision:sky=0695
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:car=0809
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=0563 vision:sky=0765
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:text=0711 vision:outdoor=0612
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0678
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0625
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:car=0527
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:sunset=0547 vision:car=0688
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:car=0566
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:text=0598
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:outdoor=0536
  ..   (wakfpress) Tags:      vision:people=099 vision:face=099 vision:mountain=0673 vision:outdoor=0579
  ..   (wakfpress) Tags:


page:          1        2        3 
size:     -      

50 سلم والمكتبات الأوقاف على دأرضوان الاهتمام التوثيق أولويات زيارة وزير رضوان بالتراث والمخطوطات لدائرة الوزارة 13 vision:face=099 vision:people=099 vision:car=0527 vision:text=0625 vision:text=0581 vision:outdoor=0725 vision:outdoor=0536 vision:outdoor=0563 vision:car=0761 vision:car=0662 vision:text=0575 vision:car=0521 vision:text=0607 vision:text=0825 vision:outdoor=0514 vision:car=0644 vision:outdoor=0837 vision:car=051 vision:text=0742 vision:text=0616 vision:outdoor=0669 vision:outdoor=0564 vision:sky=0695 vision:sunset=0547 vision:mountain=0769 vision:outdoor=0666 vision:car=0809 vision:outdoor=07 vision:outdoor=0579 vision:text=0711 vision:outdoor=0789 vision:sky=0797 vision:text=0598 vision:text=0502 vision:sunset=055 vision:text=0611 vision:sky=0765 vision:outdoor=0863 vision:outdoor=0546 vision:text=0678 vision:clouds=071 vision:car=0686 vision:car=0594 vision:text=0562 vision:outdoor=0504 vision:mountain=0731 vision:sky=0708 vision:text=0653 vision:outdoor=0612 vision:car=0566 vision:car=0598 vision:outdoor=0784 vision:mountain=0673 vision:text=0647 vision:car=0555 vision:outdoor=0597 vision:car=0685 vision:car=0688 vision:car=0529

Pairs: 50 بالتراث,على زيارة,على على,والمخطوطات الأوقاف,على رضوان,على الوزارة,على سلم,على على,لدائرة الاهتمام,على أولويات,على على,والمكتبات

Users: wakfpress 50


Fiveprime.org supports The Mountain Institute - Sustaining mountain people, cultures and environments through education, conservancy, and sustainable development.