סינסתזיה

סינסתזיה    Flickr Hive Mind (more)  Preferences  I order all my professional prints from Adorama Pix in NYC. I recommend them. I prefer METAL. -Nathan
 Favorites   Groups   Interestingness   Recent   Tags   Text   User   Advanced 
 Recent   Interesting   Timeline 

Welcome to Flickr Hive Mind. If you log into Flickr you will see your private photos and larger thumbnails. Where do these thumbnails come from? How are the photos licensed?
 (maddy.) Tags: synesthesia sinestesia synsthesie  synesthsie  sinestezi
 (eran.katz) Tags:

size:  - 

Hivemind: http://flickrhivemind.net/Tags/סינסתזיה Hits: 2 Pages: 1סינסתזיה

Pairs: 1 sinestezi,סינסתזיה synesthésie,Синестезия sinestesia,Синестезия sinestesia,通感 synesthesia,Συναισθησία synesthésie,Συναισθησία sinestezi,Синестезия sinestesia,synästhesie synästhesie,通感 sinestesia,סינסתזיה Συναισθησία,סינסתזיה

Users: eran.katz maddy.